Individualni i polu individualni

Privatan cas je individualni pristup jednoj osobi. Poluindividualni  čas je sa dvije do tri osobe. Individualni trening uključuje uvodni sat. Upoznavanje sa klijentom i njegovim ciljevima tokom vježbanja. Procjenu klijentovih sposobnosti. Statičke i dinamičke testove. Objašnjenje pet osnovnih principa kojih se treba pridržavati tokom vježbanja. Savjeti o sigurnom vježbanju i boljoj kontroli sebe tokom izvođenja vježbi. Objašnjenje i privikavanje na modifikacije. Programiranje časa u skladu sa klijentovim sposobnostima i potrebama.
« Nazad na programe

Pridružite nam se
Ako želite da vidite trajne rezultate, da stvorite izbalansirano tijelo, da se osjećate vitalno i zdravo, cekamo vas :)  Kontakt