Cadillac

Sastoji od stabilne baze širine kreveta, vertikalnih i horizontalnih šipki, mekanih traka, opruga različite jačine koje utiču na mobilnost, snagu, koordinaciju, flexibilnost. Na kadilaku se može vježbati u sjedećoj, stojećoj, ležećoj, klečećoj, visećoj poziciji. Pogodan za korišćenje u rehabilitaciji, postrehabilitaciji kao i u rekreaciji i sportu. Razvija propriocepciju, preciznost pokreta. Fokus vježbi na kadilaku je da omogući jednostavne izolacijske pokrete. 
« Nazad na programe

Pridružite nam se
Ako želite da vidite trajne rezultate, da stvorite izbalansirano tijelo, da se osjećate vitalno i zdravo, cekamo vas :)  Kontakt