NeuroKinetic Therapy, Split 04.2017

  Neuro Kinetička Terapija je neprocjenjiv alat koji u velikoj mjeri poboljšava repertoar  personalnog trenera. NKT je  manuelna terapija i  mišićno testiranje koje pomaže klijentu da vrati mišićnu kontrolu i balans da bi mogao iskoristiti svoj kompletni potencijal. Pokriva individualno mišićno testranje sa osvrtom na polazište, hvatište i akciju.  To je tehnika koja koristi motornu kontrolu da napravi značajne promjene u obrascu pokreta. Mozak mora da nauči ponovo kako da izvrši funkcionalan obrazac pokreta i oslobodi se disfunkcionalnog , pogrešnog obrasca. 

« Nazad na programe

Pridružite nam se
Ako želite da vidite trajne rezultate, da stvorite izbalansirano tijelo, da se osjećate vitalno i zdravo, cekamo vas :)  Kontakt