ANATOMY TRAINS, ZAGREB 02. i 09.2017

 

Tom Mayers  je tvorac Anatomy Trains Myofascial Meridians i programa Strukturalnih Integracija. Ima preko 40 godina prakse u integrativnoj manuelnoj terapiji. 

Doktor Robert Schleip iz Njemačke , rolfing instruktor, učitelj fascijalne anatomije govori o fasciji da je senzorni organ u tijelu. Fokus njegovog rada bazira se na nervnoj dinamici miofascijalne mreže i uključuje psihosocijalne vrijednosti  potencijala ljudskog pokreta.

Sve u našem tijelu je povezano.Fascija je mreža povezanosti ligamenata ,mišića , kostiju, organa , nerava, krvnih sudova i svi su dio fascija povezanih u tijelu. Fascija je jak distributivni sistem .

Anatomy trains linije su dugi, sarađujući lanci mišićnih fascija. Imamo ih sa prednje, zadnje i sa  bočnih strana tijela. Sve ove linije su veoma važne za pokrete. Nije u pitanju jedna ili druga linija već kako mi koristimo sve ove linije za proizvođenje pokreta. 

Strukturalna Integracija  je rad na tijelu sa fokusom na fasciju. Povezuje strukture zajedno, dok ujedno dozvoljava da glatko klize jedna preko druge.

« Nazad na programe

Pridružite nam se
Ako želite da vidite trajne rezultate, da stvorite izbalansirano tijelo, da se osjećate vitalno i zdravo, cekamo vas :)  Kontakt